မေလးရွား အြန္လိုင္း ေရဒီယုိ အစီအစဥ္တြင္ ေရဒီယုိ ထုပ္လြင္႔မွႈ 
အစီအစဥ္မ်ားကို ေစတနာ ၊ ဝါသနာျဖင္႔ ပါဝင္ကူညီေပးေနေသာ
Live Free Online Radio Media (Malaysia) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား။

(1) Radio DJ - ,~NLS~' {ALinn} (China) 
(2) Radio DJ - Sky Min (Bangkok - Thailand)
(3) Radio DJ - Zaw Zaw (Rawang - Malaysia) 
(4) Radio DJ - Zaw Min Tan (Alor Stear-Malaysia)
(5) Radio DJ - Nay Zaw Lin1 (Kuala Lumpuer-Malaysia)
(6) Radio DJ - Aung Phyo(San Diego-California-American) 

Live Free Online Radio Media (Malaysia)

သီခ်င္းေတာင္းသူမ်ားႏွင္႔ မန္ဘာမ်ား သိေစရန္အတြက္

(က) ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႔ ေရဒီယုိ အစီအစဥ္ေလးမွာ သီခ်င္းမ်ားေတာင္းဆိုပါက
အဆိုေတာ္နာမည္ ၊ သီခ်င္းနာမည္ ၊ သီခ်င္းေတာင္းဆိုသူ၏ နာမည္ ၊
ေတာင္းဆိုရသည့္ စိတ္ကူး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၊ စတာေတြကို
Group ထဲမွ Write Post တြင္ေရးသားျပီး ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္။

(ခ) ေန႔စဥ္ မေလးရွားစံေတာ္ခ်ိန္ ျဖစ္ေသာ
နံနက္ ၆ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီအထိ တစ္ၾကိမ္ ၊
ေန႔လည္ ၁၂ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီထိ တစ္ၾကိမ္ ၊
ညေန ၆ နာရီမွ ည ၁၂ နာရီအထိ တစ္ၾကိမ္ ၊
ည ၁၂ နာရီမွ နံနက္ 2 နာရီထိ တစ္ၾကိမ္ ၊
ေန႔စဥ္ ေရဒီယုိ အစီအစဥ္မ်ားကို တင္ဆက္ေပးေနပါတယ္။

(ဂ) ညေန ၆ နာရီမွ ည ၁၂ နာရီအထိသာ သီခ်င္းေတာင္းဆိုသူမ်ားကို
ခ်က္ခ်င္းထုတ္လႊင္႔ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အျခား Dj မ်ား ေရဒီယို ထုတ္လႊင့္ေပးေနခ်ိန္တြင္
သီခ်င္း ေတာင္းဆိုမႉ႔မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းထုတ္လႊင့္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

(ဃ) အထူးအစီအစဥ္မ်ား တင္ဆက္ေနေသာ အခ်ိန္ႏွင္႔ ေအာ္တိုလြင္႔ေနေသာ
အခ်ိန္မ်ားတြင္ သီခ်င္းေတာင္းဆိုမႉ႔မ်ားကို ေခတၱရပ္နားျပီး ယင္းအစီအစဥ္
ျပီးဆံုးမွသာ ျပန္လည္ေတာင္းဆိုႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

(င) ေရဒီယိုမွ သီခ်င္းေတာင္းဆိုရာတြင္ ဦးရာလူ စနစ္ျဖင္႔ 
ေတာင္းဆိုသူမ်ားရဲ႕ ေတာင္းဆုိထားေသာ သီခ်င္းမ်ားကို 
အလွည့္က် ထုတ္လႊင့္ေပးသြားမွာပါ။

(စ) မန္ဘာမ်ား အေနျဖင္႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို
လိုက္နာၾကပါရန္ အသိေပး ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါသည္။

၁။ သီခ်င္းေတာင္းဆိုမွႈမ်ားကို Write Post တြင္ေရးသားၾကပါရန္။

၂။ မန္ဘာမ်ား အေနျဖင္႔ အျခားပိုစ္႔မ်ား ကိုယ္ေရးကိုယ္ေရးသားတင္ျခင္းႏွင္႔
အျခား အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရးသားျခင္း ၊ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင္႔
ခြင္႔ျပဳခ်က္ မရရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပိုစ္႔မ်ား တင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ
(ေတြ႔ရွိပါ အက္ဒမင္မ်ားမွ မိမိတင္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းသြားပါမည္။)

၃။ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ထဲကို အခါခါ ထပ္၍ ေတာင္းဆိုျခင္း မျပဳရ။

၄။ သီခ်င္းေတာင္းဆိုရာတြင္ တစ္ခါေတာင္းလွ်င္ ၂ ပုဒ္ထက္ ပိုမေတာင္းရ
ပိုေတာင္းပါက လႊင္႔ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

၅။ မန္ဘာတစ္ဦးလွ်င္ အနည္းဆံုး တစ္နာရီကို တစ္ဗုဒ္ေတာင္းဆိုနိုင္သည္။

၆။ ေပ်ာ္ရႊင္စြာႏွင္႔ စကားေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ညစ္ညမ္းမိုက္ရိုင္းေသာ
စကားအသံုးႏွဳန္းမ်ားကို ေရွာင္ရမည္။

၇။ မိမိတို႔ သိလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အက္ဒမင္မ်ားထံ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္
ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။


လိုအပ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ထပ္မံျဖည္႔စြက္ ျပင္ဆင္ သြားပါမည္။


ေရဒီယို အစီအစဥ္မ်ားကုိ တိုက္ရိုက္နားဆင္လိုပါက 
ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ 

(01) http://www.malaysia-online-radio.weebly.com/
(02) http://mangflashsongmyotaw.weebly.com/
(03) http://www.malaysiaonlineradiomedia.com/ 
(04) http://wwwzawmintan.blogspot.com/ 
(05) http://beyondlove18.blogspot.com/
(06) http://sailinhtet1500.blogspot.com/
(07) http://alwankabarcom.weebly.com/
(08) http://double-beat-fly.weebly.com/
(09) http://onlineradio1.nayzawlin.com/
(10) http://ormm.listen2myradio.com/
(11) http://lusoelaymg.blogspot.com/
(12) http://liveradio4.blogspot.com/
(13) http://nayzawlin.com/
        
Admin - ေနေဇာ္လင္း
Free Online Radio Media (Malaysia News)
http://www.malaysiaonlineradiomedia.com/Leave a Reply.